ISO 17100

Tłumaczenia w ramach języka angielskiego i niemieckiego weryfikowane są zgodnie z branżową normą ISO 17100. Praca ta wykonywana jest w ramach podstawowego zakresu naszych usług za każdym razem.

Przetłumaczony przez biuro KOMPUTEKST specjalistyczny tekst zawsze weryfikowany jest przez jednego z naszych ekspertów, posiadającego profesjonalną wiedzę i doświadczenie z zakresu danej dziedziny lub przez native speakera danego języka. Dzięki temu zapewniamy tłumaczenia tekstów specjalistycznych, które wyróżniają się wysoką jakością i spójnością słownictwa.

Każde z wykonywanych przez biuro KOPMUTEKST tłumaczeń charakteryzuje się niezwykłą poprawnością warsztatową przekładu, jednolitą konwencją stylistyczną, kompletnością oraz terminologią typową dla danej branży lub konkretnego Klienta. Etap weryfikacji tekstu to korekta językowa tłumaczenia, która polega na przeanalizowaniu przetłumaczonego tekstu pod kątem właściwości użytej terminologii oraz korekcie ewentualnych nieścisłości. Celem takiej weryfikacji jest zapewnienie zgodności tekstu przetłumaczonego z oryginałem.

Biuro tłumaczeń KOMPUTEKST oferuje weryfikację tekstów zarówno w pakiecie, jak i jako samodzielną usługę.